01 Ocak Paz
02 Ocak Pzt
03 Ocak Sal
04 Ocak Çar
05 Ocak Per
06 Ocak Cum
07 Ocak Cmt
08 Ocak Paz
09 Ocak Pzt
10 Ocak Sal
11 Ocak Çar
12 Ocak Per
13 Ocak Cum
14 Ocak Cmt
15 Ocak Paz
16 Ocak Pzt
17 Ocak Sal
18 Ocak Çar
19 Ocak Per
20 Ocak Cum
21 Ocak Cmt
22 Ocak Paz
23 Ocak Pzt
24 Ocak Sal
25 Ocak Çar
26 Ocak Per
27 Ocak Cum
28 Ocak Cmt
29 Ocak Paz
30 Ocak Pzt
31 Ocak Sal

Söyleşi

Hayatın İçinde Mimarlık - Mimarlık & Bilim Kurgu

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 13.01.2017
 • 19:00
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Hayatın İçinde Mimarlık

Mimarlık & Bilim Kurgu


Kurgu bilim yazınının hayalindeki binalar, yaşamlar hayallerde nasılmış ve ne kadarı gelecekte gerçeğe yansımış? Bilim kurgu yazını ile günümüzün mimarisini kıyaslıyoruz.

Moderatörler: Tuba Parlak ve Yüksek Mimar H. Cenk Dereli

Tevfik Uyar

İTÜ'den Uçak Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı, aynı sahada doktora eğitimine devam etti. Aynı zamanda sosyolog olan Uyar, akademik ve entelektüel olarak insan davranışları, gelecek bilimi ve bilim felsefesiyle ilgileniyor. 2011 yılında Açık Bilimdergisinin kurucuları arasında yer aldı. Herkese Bilim Teknoloji ve Yalansavar adlı bilimsel mecralarda yazıyor. Kurucusu olduğu ENTROPOL aracılığıyla yenilikçi ve geleceğe dönük projelere katkı sağlamaya ve gelecek misyonuna sahip işletmelere destek olmaya çalışıyor.

Devrim Kunter

Devrim Kunter “Seyfettin Efendi” karakteriyle bilinen çizgi romancıdır. Çizgi romanlarıyla bir çok ödül almış, yurt içi ve yurt dışında bir çok sergilere katılmıştır. 2016 Haziran ayından beri Yabani isimli çizgi roman ve hikaye içerikli dergiyi çıkartmaktadır.

Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilir.

Serdar Öztürk

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 17.01.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Konferans

Serdar Öztürk

Sinema Felsefesi ve Düşünce: SineFilozofi'nin Çağımız Düşünce Krizlerine Sunabileceği Yanıtlar


Sinema Felsefesi ve Düşünce: SineFilozofi'nin Çağımız Düşünce Krizlerine Sunabileceği Yanıtlar Kavramlarla düşünen felsefe ile duyum ve duygu ile düşünen sinema arasındaki ilişki ve titreşim, Deleuze'ün ısrarla altını çizdiği günümüz "düşünce" sorunlarına yanıt vermede bizlere önemli fırsatlar sunabilir. Heidegger'in belirttiği gibi günümüzde düşünce "hesaplayıcı/çerçeveleyici" niteliğe bürünmüş, Deleuze'ün vurguladığı gibi düşünce, düşünülmeyeni düşünmek yerine sadece hareket ve hızın ardında, daha çok kanaatler, doxalar düzeyinde mahkum olmaya başlamıştır. Düşünülmeyeni düşünmek, hayatın içinde yeni virtüellikler keşfetmek için sadece "kavramlar" yetmemekte, insanlığın kaosla kapışmasında aynı zamanda sanat, duyum, duygu da gerekli hale gelmektedir. Kavram ve duygunun işbirliği sayesinde tıpkı Apollon ile Dionysos arasındaki dans gibi gerçekleştirilecek bir poetik dans, bizlere yepyeni yaratıcı düşünce ufukları sağlayabilir. Sinema ve Felsefenin birbiri arasındaki işbirliğini anlatan "SineFilozofi", işte bu yaratıcı ve üretici şiirsel ilişkinin adıdır. Sunacağım konuşma, sinema filmlerinden karelerle sinema ve felsefe arasındaki titreşimin sağlayabileceği imkanlar üzerine olacaktır.

Serdar Öztürk, 1970 yılında Ankara'da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2005 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Görevi sırasında yurtdışında, "filmlerle sosyal teori" ve “duygulanımsal kamusal alanda popüler kültürün yeri” temalı dersler verdi. Öztürk, aynı bölümde profesör unvanıyla öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Disiplinlerarası çalışan Öztürk'ün iletişim sosyolojisi, sinema tarihi ve sosyolojisi, siyaset bilimi, iletişim felsefesi ve sosyal teori merkezli bakışla ürettiği çok sayıda makalesi uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlandı. Yayımlanmış kitapları şunlardır: Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve İktidar (1930-1945) (İstanbul: Kırmızı, 2006); Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset (Ankara: Elips, 2005); Türkiye'de İletişim Düşüncesinin Kökenleri (Ankara: Gazi Üniversitesi, 2008); Osmanlı'da İletişimin Diyalektiği (Ankara: Phoenix, 2010); Türkiye'de İletişim Sosyolojisinin Kaynakları (Ankara: Siyasal, 2011); Mekân ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekânlarının Altpolitikası (Ankara: Phoenix, 2012). Öztürk’ün yakın zamanda yayımlanan son kitabı, SineFilozofi: Kurosawa’nın Düşleri’nde SineFilozofik Bir Yolculuk (Ankara: Heretik, 2016) başlığını taşımaktadır.

Etinlik ücretsizidr. Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

Felsefe Seminerleri Dizisi - Ferda Keskin

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 26.01.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Felsefe Seminerleri Dizisi

Ferda Keskin

“Foucault ve Öznellik"


Öznellik kavramı 1980’lerde Foucault’nun düşüncesinde merkezi bir yer edinir. Daha da önemlisi, Foucault aynı yıllarda kendi eserlerini tutarlı bir bütünün parçaları olarak yeniden yorumlar ve bu yorumun merkezine yine öznellik, özneleşme ve özneleştirme kavramlarını yerleştirir. Bu sunuşta Foucault’nun öznellik anlayışının bilgi ve iktidar pratikleriyle ilişkisi içinde ayrıntılı bir analizi yapılacak ve bu anlayışın Foucault’nun eser bütünündeki izi sürülecektir.

Ferda Keskin Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans, Columbia University’den Master ve Doktora derecelerini aldı. Columbia University’de Felsefe ve Humanities bölümlerinde ders verdi. 1994-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev aldı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne geçti ve 2003-2006 yılları arasında aynı kurumdaki Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programının direktörlüğünü yaptı. 2007 yılında Ekonomi Politik ve Toplumsal Felsefe Lisans Programı ile Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programlarını kurdu. 2008-2010 yılları arasında uluslararası Kültürel İncelemeler birliği Association for Cultural Studies’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

Etkinlik ücretsizdir.

Davetiyenizi etkinlik saatinden 1 saat önce Akbank Sanat danışmasından teslim alabilirsiniz. Salon kapasitesi 120 kişi ile sınırlıdır.