01 Şubat Çar
02 Şubat Per
03 Şubat Cum
04 Şubat Cmt
05 Şubat Paz
06 Şubat Pzt
07 Şubat Sal
08 Şubat Çar
09 Şubat Per
10 Şubat Cum
11 Şubat Cmt
12 Şubat Paz
13 Şubat Pzt
14 Şubat Sal
15 Şubat Çar
16 Şubat Per
17 Şubat Cum
18 Şubat Cmt
19 Şubat Paz
20 Şubat Pzt
21 Şubat Sal
22 Şubat Çar
23 Şubat Per
24 Şubat Cum
25 Şubat Cmt
26 Şubat Paz
27 Şubat Pzt
28 Şubat Sal

Söyleşi

Tamer Dövücü

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 07.02.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Konferans

Tamer Dövücü

Optimum Denge Modeli: Hayat ve İnsana Ait Büyük Resim


Tamer Dövücü tarafından geliştirilen Optimum denge modeli (ODM) yaşam ve insana ait büyük resmi ortaya koymak için hazırlanmıştır. Yaklaşık 30 yıllık bir kavrayışın sonunda ortaya çıkmıştır. Bu konferansta ODM'yi oluşturan 4 ana model hakkında genel açıklamalar yapılacak ve sorulara cevap verilecektir.

Örnekler birey, aile, şirket ve toplum üzerinden verilmekte ve aslında tüm sistemlerin ortak kurallara göre çalıştığı anlatılmaktadır.

ODM psikoterapiden eğitime, sağlıktan yönetim danışmanlığına kadar pek çok alanda kullanılmakta ve Türkiye'den yurtdışına açılan bir model ve STK olarak gelişimini sürdürmektedir.

Tamer Dövücü Optimum Denge Modeli’nin farklarını şöyle anlatıyor:

“Optimum Denge Modelinin farkı insanlara öncelikle büyük resmi vermesi. Yaşadığınız herşeyi ve her türlü sorunu doğru bir şekilde yerine oturtabiliyorsunuz. Çok geniş bir perspektifte farkındalık yaratıyor. Bunu diğer metodlar yapamıyor.”

İkinci önemli fark bilinç ve bilinçaltını doğru yere oturtmanızı sağlıyor ve hangi durumda hangisinin işe yarayacağını gösteriyor. Üçüncüsü yine "nasıl"a odaklanması. Size neyi nasıl yapacağınızı da öğretiyor. Yine çoğu kişisel gelişim, felsefe ya da psikoterapi eğitiminde bu yoktur. Dördüncüsü felsefeyle de entegre olması. Yaşamın her alanına uygulanabilir. Örneğin Neuro-Linguistic English modelinin temelinde de Optimum Denge Modeli var. Bunu her tür eğitime, iş hayatına, psikoterapiye, aile yaşamına veya diğer sosyal bilimlere uygulayabilirsiniz. Başlangıçta bunu bir psikoterapi modeli olarak geliştirmeye başladım ama çok kısa sürede farkettim ki bu aslında hayatın bir modeli.

Beşincisi de çok basitleştirildi. Sokaktaki insanın rahatlıkla anlayabileceği hale geldi. Bu model çoktan katılımcılarının hayata bakışını değiştirdi bile... Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

Bülent Gözkân

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 16.02.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Felsefe Seminerleri Dizisi

Prof. Dr. H. Bülent Gözkân

Kant ve Aydınlanma


Kant’ın yaşadığı dönem (1724-1804), Batı dünyasında yaşanan çok önemli değişikliklerin meydana geldiği dönemdir aynı zamanda; ve bugün yaşamakta olduğumuz dünyanın temelleri büyük ölçüde o dönemde atılmıştır. O temellerin felsefi tarafında da Kant’ın çok önemli bir yeri vardır. Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi kitabı tüm zamanların en önemli felsefi metinlerinden biri olarak, kendisinden önce gelen bütün bir felsefe anlayışını dönüştürmekle kalmamış, kendisinden sonraki felsefe anlayışının da sürekli referans noktası olmayı sürdürmüştür. Bu konuşma Kant’ın felsefe tarihi içindeki konumuna ve onun Aydınlanma Hareketi ile olan bağlantısına temas edecek; ayrıca Kant’ın kısa ancak çok önemli bir makalesi olan “Aydınlanma Nedir?” yazısını ele alacaktır. Bu yazıdaki temel mesele “artık bir makineden fazlası olan insana yararlılık temelinde yaklaşma düşüncesi, insan onuruna uygun bir davranışa” dönüşürken, özgürlüğün hem kamu düzenini muhafaza edecek şekilde, hem de daha iyi bir hayatı mümkün kılacak hukukî ve siyasî düzenlemelere imkân verilmesini sağlayacak şekilde kullanılmasının nasıl mümkün olabileceği meselesidir. Başka bir deyişle mesele, ahlâk ile siyasetin uyumunun tesis edilebilmesini sağlayacak ilkeyi tespit etme meselesidir. Kant'ın bu yazısı, Hegel’den başlayarak, Foucault ve Habermas’a kadar sayısız incelemenin ve başvurunun da konusu olacaktır.

Prof. Dr. H. Bülent Gözkân 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi’nde, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1992’de ODTÜ Felsefe Bölümü’nden Geometride Uzlaşımsalcılık başlıklı teziyle yüksek lisans, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Kant’ta Ben’in ve Aklın Kuruluşu başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Yeditepe, MSGSÜ, İTÜ, Galatasaray ve Boğaziçi Üniversitelerinde felsefe dersleri verdi. A.B.D. Clark Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Kant, Frege, Wittgenstein ve Heidegger’in eserleri, ayrıca matematiksel mantık üzerinde çalıştığı başlıca alanlardır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanıdır.

Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

Doç.Dr. Azmi Varan

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 23.02.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Konferans

Doç.Dr. Azmi Varan

Hangi Ben? İçimizdeki Farklı Yanlar


Bu konferansta dönüp kendimize bakacak ve içimizdeki farklı yanları tanıyacağız. Konferansta içimizdeki farklı yanların özelliklerini, günlük yaşamda nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl davrandıklarını görecek ve davranışlarımızın ego-durumlarından nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz. Konferansta hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları anlamakta kullanabileceğiniz basit ama son derece etkili bir model öğrenecek ve ilişkilerinize yeni bir gözle bakma fırsatı bulacaksınız. Doç. Dr. Azmi Varan, Psikoloji Lisans eğitimini İngiltere’de, University of Hull’da yaptıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında Master ve Doktora eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ve yarı zamanlı olarak Maryland Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademisyenliğin yanı sıra uzun yıllar psikoterapistlik yaptı. Halen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Azmi Varan, şirket eğitimlerinin yanı sıra yöneticilere yaşam danışmanlığı yapmaktadır. 

Etkinlik ücretsizidir.

Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

Biz Bize “Akademik” Spekülasyonlar

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 24.02.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Biz Bize “Akademik” Spekülasyonlar…

Konuşmacılar: Didem Kılıçkıran, Sevgi Türkkan, Şebnem Yalınay
Moderatör: İpek Akpınar

Güncel toplumsal, kültürel ve politik ortamda mimari araştırmanın, mimarlık bilgisinin yeri üzerine (üniversiteler üzerinden) odaklanan bu panel, akademik dünyanın mimarlık/kent bilgisi üretimindeki rolünü üst başlık olarak alıyor… Bu kapsamda, gerek mevcut tezler, araştırmalar, dünya ve ülke gündeminin bu alanlara etkisi, yerel-noktasal dinamikler ile bilgi üretimi, lisans ve yüksek lisans üretimlerinin dünyadaki mimarlık kültürüne etkisi/katkısı, geçmişten kritik örnekler, geleceğe spekülasyonlar sunuyor…

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Didem Kılıçkıran, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise The Bartlett (UCL)’den almıştır. Kılıçkıran, farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra, lisans düzeyinde mimarlık kuramları ve yüksek lisans düzeyinde toplum-mekân kuramları ve toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisi üzerine dersler vermekte, mekân, yer, kimlik ve aidiyet konularına odaklı, beşeri coğrafya, kültürel antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve maddi kültür çalışmaları kesişiminde yer alan araştırmalar yapmaktadır.

Sevgi Türkkan, Lisans ve Yüksek lisansını İTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Eğitimi sırasında Hollanda'da Delft Teknik üniversitesi ve Fulbright bursu ile misafir araştırmacı olarak New York Columbia Üniversitesi GSAPP’te bulundu. Mimarlık ve tasarım kuramı, mimarlık eğitimi ve stüdyo kültürü, İstanbul, kent-tasarım ilişkisi vb. konular üzerinde çeşitli uluslararası yayınlar, kitap bölümü ile çok sayıda makale ve bildiri yayınladı.“Making and Breaking Authorship, Potentials in Architectural Design Studio” başlıklı doktora tezini Temmuz 2016 tarihinde tamamladı. 2004 yılından itibaren çalışmakta olduğu İTÜ Mimarlık Bölümü'nde çoğunlukla birinci sınıftan oluşan çeşitli stüdyo ile teorik derslerde görev almaya devam etmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü, doktora sonrası çalışmasını ise Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da tamamlamıştır. 1991-2006’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2006-2011’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde Dijital Tasarım Stüdyosunu kurmuştur. 2009’da kuruluşunda da görev aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2011’den beri öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Temel tasarım ve farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra; ontoloji, teknoloji ve felsefe, mimari tasarım kuramı, temsil ortamları, tasarım-üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu üzerine araştırmalarını yürütmektedir.

Doç.Dr. İpek Akpınar, Lisans ve Y.Lisans çalışmalarını İTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamasının ardından doktorasını University College, Bartlett’da tamamladı. The UCL Urban Laboratory ve OCEAN Design Research Association Danışma Kurulu’nda ve The Journal of Architecture Yayın Kurulu’nda yer alıyor. Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent (2010) kitabının editörü; Ayışığı Manastırı ve SSM 10. YIL kitaplarının yazarıdır. Halen İTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık, kent, kentli, politika, bellek, temsiliyet ilişkileri ekseninde stüdyo ve kuram dersleri vermeye ve araştırmalara devam ediyor.

Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

Arkeoloji ve Mimarlık

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 28.02.2017
 • 19:00
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Hayatın İçinde Mimarlık Seminerleri Dizisi

Arkeoloji ve Mimarlık


Mimarlığın ortaya çıktığı çünkü insanlığın yerleşik hayata geçtiği Neolitik dönemde yapılan o ilk mimari tercihler neden yapıldı? Yapı malzemelerinden kap kacağa kadar günümüz kullanımlarını halen belirlemeye devam eden o ilk mimari temellerin arkasında hangi pratik gerekçeler yatıyordu? Tüm bunların cevabı için Türkiye’den kazı bölgelerine sanal bir yolculuk yapacağız.

Dr. Güneş Duru

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Üniversitesi’nde mimari restorasyon ve konservasyon eğitimleri alan Güneş Duru, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi üzerine yüksek lisansı yaptı. Daha sonra University College London ve University of Cambridge’de bir yıl süreyle misafir araştırmacı bulundu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda Tarihöncesinde İnsan-Mekan, Topluluk-Yerleşme İlişkisi başlıklı tez çalışmasıyla 2013 yılında doktor ünvanı alan Duru, aynı zamanda Türkiye’de Kuramsal Arkeoloji çalışmalarına önemli bir ivme kazandırmış, pek çok yeni çalışmanın öncüsü olmuştur. Bu bağlamda 2003 yılında düzenlediği “Arkeoloji Niye Nasıl Ne İçin” toplantısı ve kitabı Türkiye arkeolojisine yeni bir farkındalık kazandırmıştır. Kuramsal arkeolojiye ilişkin uluslararası pek çok toplantının bilimsel danışma ve düzenleme kurulunda yer alan Duru, 1992 yılında öğrenci olarak başladığı Aşıklı Höyük kazılarında 2006 yılından bu yana başkan yardımcısı olarak çalışmış, geçtiğimiz 25 yıl içinde Çatalhöyük başta olmak üzere farklı araştırma projesinde görev almıştır. Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde arkeoloji, mimarlık, insan, mekan ve siyaset ilişkileri üzerine dersler veren Güneş Duru BirGün gazetesi ve ZETE’de güncel politika yazıları yazmıştır. Aynı zamanda pek çok toplumsal duyarlık projesine de imza atan Duru, Redd grubunun gitaristidir.

Rorty ve Pragmatizm

 • Tarih:
 • Saat:
 • Mekan :
 • 09.03.2017
 • 18:30
 • Çok Amaçlı Salon
detaylı bilgi için tıklayın
Felsefe Seminerleri Dizisi

Murat Baç

“Rorty ve Pragmatizm”


Pragmatizm görüşünün yakın zamanlardaki en etkili düşünürünün Richard Rorty (1931-2007) olduğu genelde kabul edilir. Rorty yalnızca Peirce, James ve Dewey gibi geleneksel pragmatistlerden etkilenmekle kalmamış, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Davidson gibi düşünürlerin perspektiflerini de belli noktalarda felsefesi içine taşıyarak metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve meta-felsefe konularında etkili ve hâlâ tartışılmaya devam eden iddialara imza atmıştır. Rorty’nin doğruluk ve gerçeklik gibi konulardaki tezleri ve bu tezlerin politik alanda verebileceği sonuçlar felsefeciler için ilginç bir irdeleme konusu oluşturmaktadır.

Murat Baç, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Lisans derecesini ODTÜ Elektronik Müh. Bölümünden, doktorasını Alberta Üniversitesi Felsefe Bölümünden aldı. Epistemoloji ve Kaos Kelam Hijyen Şiddet adlarında iki kitabı ve uluslararası dergilerde akademik yayınları bulunmaktadır. Araştırma alanları, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, hakikat ve doğruluk kavramları, bilim felsefesi, görüngübilim ve meta-felsefedir.

Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.